Đăng ký học SketchUp tại Đà Nẵng

Mỗi lớp tối đa 3 – 5 bạn và bắt đầu vào ngày 15 hằng tháng khi đủ số lượng học viên. Thời gian mình sẽ thông báo cụ thể sau. Mình sẻ ưu tiên các bạn đăng ký trước. Liên hệ: 0977.02.7772 Địa chỉ lớp học sketchup : k408/1 Trưng Nữ Vương, Đà Nẵng
Chi tiết khóa học sketchup tại Đà Nẵng

Đăng ký lớp SKETCHUP tại Đà Nẵng

Vui lòng điền đầy đủ và chính xác các thông tin để mình tiện liên lạc.
Facebook Comments