Hướng dẫn sử dụng Plugin Ghost Town

Hướng dẫn cài đặt Plugin Ghost Town

B1: Chạy 3dmax dưới quyền admin

Ghost Town 0.5 for 3D Studio Max Win x64_1
Hướng dẫn chi tiết cài đặt plugin Ghost Town cho 3dmax

B2: Maxscript => Run Script

Ghost Town 0.5 for 3D Studio Max Win x64_2

B3: Chọn tới file cài đặt “ghostTownElite.mzp”

Ghost Town 0.5 for 3D Studio Max Win x64_3

B4: Tích chọn như hình bên dưới

Ghost Town 0.5 for 3D Studio Max Win x64_4

B6: Install và không cần phải tắt 3dmax

B7: Trong thư mục Ghost Town đã giải nén tùy vào loại máy của bạn là laptop hay máy bàn chọn cho phù hợp kilad (desktop) / kilad (laptop) Sau đó đổi tên thư mục đó thành kilad.

Ghost Town 0.5 for 3D Studio Max Win x64_6

B8: Sau khi đổi tên thì copy thư mục đó để chuẩn bị dán vào thư mục cài đặt.

Ghost Town 0.5 for 3D Studio Max Win x64_7

B9: Tìm tới thư mục

C:\Users\“USER”\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\“20XX – 64bit”\enu\scripts\

(“USER” là tên của máy tính, “20XX – 64bit” phiên bản 3dmax bạn đang  dụng)

Xóa thư mục kilad trong thư mục này nhé.

Ghost Town 0.5 for 3D Studio Max Win x64_8

B10: Dán thư mục hồi nãy đã copy ở bước B8 zô đây

Ghost Town 0.5 for 3D Studio Max Win x64_9

 

Ghost Town 0.5 for 3D Studio Max Win x64_10

B11: Trong thư mục

C:\Users\”USER”\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\“20XX – 64bit”\enu\scripts\ kilad\ghostTownElite

Mở file ghosttown.ini và chỉnh sửa link tới thư mục cho đúng với máy của bạn.

Ghost Town 0.5 for 3D Studio Max Win x64_11 Ghost Town 0.5 for 3D Studio Max Win x64_12 Ghost Town 0.5 for 3D Studio Max Win x64_13

Link đúng phải như hình dưới chú ý là phải có dấu “\” nhé

Ghost Town 0.5 for 3D Studio Max Win x64_14

Vào 3ds Max Ghost Town đã có trên menu. Nếu có hỏi thì điền tên và số seria vào skip error and Enjoy

Ghost Town 0.5 for 3D Studio Max Win x64_15
Hướng dẫn chi tiết cài đặt plugin Ghost Town cho 3dmax

File download cài đặt Plugin Ghost Town

Facebook Comments

LEAVE A REPLY