Ở bài trước đã làm quen với các thiết lập thuộc tính cơ bản nhất của VRayFastSSS2 và bài này mới là phần quan trọng nhất của VRayFastSSS2 làm nên chất vật liệu cần diễn tả. Vấn đề khó nhất của phần thiết lập này là có nhiều chổ để lựa chọn màu sắc thiết lập cho vật liệu. vì vậy cần nắm rõ các quy luật đó bạn mới làm chủ đước VRayFastSSS2.

Diffuse and SSS Layers

Vray material | Thiết mập màu sắc và layer SSS cho VRayFastSSS2 2

Diffuse & Diffuse amount

Đâu tiên chúng ta làm rõ ảnh hưởng của Diffuse & SubSurface colors như thế nào. Như đã nói ở phần bài tạo vật liệu có hiệu ứng translucency bằng cách thông thường thì sẽ có màu bên trong và màu bên ngoài. Ở VRayFastSSS2 cũng tương tự có màu bên trong và màu bên ngoài. Diffuse chính là màu bên ngoài và SubSurface colors chính là màu bên trong. Như chính tên gọi của nó là FastSSS (sub surface scattering) Và sự họa trộn giữa Diffuse & SSS Layers thông qua thông số Diffuse amount. Diffuse amount = 1 thì chỉ thẩy màu của Diffuse ở vật liệu và ngược lại. Các giá trị giữa 0&1 sẽ hòa trộn màu bên trong và bên ngoài với nhau xem ví dụ dưới đây xẽ rõ: Diffus = Blue ; Sub-Surface colors = Red

Vray material | Thiết mập màu sắc và layer SSS cho VRayFastSSS2 1
Diffuse amount quyết định đến sự hòa trộn giữa màu bên trong và màu bên ngoài

Ở hình trên có thể thấy rõ ràng Diffuse amount = 1 thì chỉ thấy mỗi màu diffuse mà không hề thấy màu SSS. Và chỉ có sự hòa trộn giữa 2 màu bên trong và màu bên ngoài. Chưa hề có một hiệu ứng đặc biệt gì ở thiết lập này.

Overall Color

Thông số này như là một kênh lọc mà cho cả Diffuse và Subsurface màu trắng (255;255;255) sẽ không ảnh hưởng. Lần lượt các màu xám như ví dụ bên dưới sẽ tăng hoặc giảm độ đậm của màu. Và thông số Overall Color này chỉ khuyến khích dùng màu đơn sắc đen trắng xám kể cả khi dùng textures ở đây. Nếu dùng màu sắc thì sẽ cho kết quả rất khó phán đoán trước. Về cơ bản, các giá trị RGB của Overall Color xác định chính xác tỷ lệ phần trăm của mỗi kênh R,B,G có thể nhìn thấy của 2 màu Diffuse và Subsurface sau khi hòa trộn

Vray material | Thiết mập màu sắc và layer SSS cho VRayFastSSS2 3
Overall Color

Như ví dụ trên Overall Color là đỏ (255,0,0) nên chỉ thấy 100% kênh màu đỏ và các kênh màu khác không hề thấy vì kênh B,G là 0%

Scatter Color

Như đã nói ở phần trên vật liệu vray Fastsss2 sẽ có màu bên trong và màu bên ngoài. Và thông số Scatter Color sẽ điều chỉnh màu sắc của vật liệu khi ánh sáng chiếu xuyên qua. Ví dụ như sau.: 1 vật liệu VraySSS có màu A và B lần lượt là màu bên trong và màu bên ngoài. Khi ánh sáng chiếu vào thì phần vật liệu ở bề mặt và gần bề mặt của tia sáng thoát ra sẽ có màu C chứ không phải là màu A và B như ban đầu. Nếu Scatter Color bạn dùng là màu RBG thì khá khó đoán chính xác được kết quả cuối cùng. Cho nên để đạt được kết quả như mong muốn thì phải hiệu chỉnh nhiều lần.

Vray material | Thiết mập màu sắc và layer SSS cho VRayFastSSS2 4
Minh họa Scatter Color

Scatter Radius

Thông số này để thiết lập độ sâu ánh sáng có thể xuyên qua vật liệu một cách chính xác. Và để đạt được hiệu quả như mong muốn tức là độ sâu như bạn mong muốn thì model của bạn phải vẽ ở một tỷ lệ 1:1 và reset Xform cho model.

Vray material | Thiết mập màu sắc và layer SSS cho VRayFastSSS2 5
Minh họa cho Scatter Radius

Phase Function

Đây là thông số cuối cùng chúng ta cần phải thiết lập để tạo được độ chất của vật liệu. Thông số này có giá trị -1 đến 1 .Phase Function có tác dụng để thiết lập các tia sáng bên trong vật liệu. Phase Function = 0 thì các tia sáng sẻ phân bố đều theo các hướng. Phase Function > 0 thì các tia sáng có su hướng tập trung về phía trước nguồn sáng. Phase Function <0 thì các tia sáng sẽ tập trung về phía sau. Và theo quy luật thì các vật liệu có dạng lỏng như: da, nước trái cây, sữa…. thì các tia sáng sẽ chủ yếu tập trung phía trước và các vật liệu dạng rắn như : đá cẩm thạch, ngoc, thủy tinh… thì các tia sáng sẽ phấn tán chủ yếu ở phía sau.

Vray material | Thiết mập màu sắc và layer SSS cho VRayFastSSS2 6
Minh họa cho Phase Function

Đến đây là cơ bản hoàn thành phần chính khi thiết lập vật liệu vray FastSSS2 phần tiếp theo sẽ nối thêm vác vấn đề về tạo độ bóng, các hiệu ứng bề mặt,…. sử dụng các textures vào vật liệu Vrayfasss2 và ứng dụng tất cả những thứ đã nói để làm một vật liệu hoàn chỉnh.

 

Facebook Comments

LEAVE A REPLY