Nội dung về DMC Sampler options này có  trong VRay help, nhưng về cách tính toán cụ thể thì khá khó hiểu. Bài viết nay Mình sẽ giải thích và dùng ví dụ minh họa để giải thích vấn đề đó dễ hiểu hơn. Nếu bạn thực sự muốn hiểu thì chịu khó đọc nhé có chỏ nào không hiểu thì để lại Comment nhé. Qua bài viết này cơ bản bạn sẽ hiểu được cách tính cấp số nhân của tia glossy reflection,… được tạo ra từ vật liệu vray (Tia này mình đã có nói ở bài trước)

Các thông số DMC Sampler

Adaptive amount

Ví dụ vật liệu VrayMtl của bạn đặt 100 samples (10 subdivs) cho thông số glossy reflection. Thiết lập thông số adaptive = 0.5 khi Bắt đầu render vray sẽ bỏ 50 sample (50% của 100 sample reflection thiết lập ban đầu) sau đó mới bắt đầu tính toán số lượng Samper cần thiết cho Pixel đó. 50 sampe reflection được thêm vào mỗi pixel để tính toán đó thực ra thì nhiều khi mỗi pixel chỉ cần 1 sample và một số pixel khác thì cần nhiều sample hơn không phải khi nào nó cùng dùng full 50 sample. Sau khi một sample mới được thêm và thì nó sẽ so sánh màu với màu sample ban đầu nếu sự chênh lệch màu không cao quá thì nó sẽ dừng việc thêm sample ở pixel đó. Vì vray nó hiểu rằng theo thông số đó nếu thêm sample nữa thì cũng không tạo được sự khác biệt về màu của các sample trước đó.

Vray setting| Tìm hiểu VRay ADAPTIVE SUBDIVISION SAMPLER 1
Adaptive amount

 Adaptive amount = 0.7 thì V-ray sẽ bỏ 30% của 100 samples (10 subdivs) cho thông số glossy reflection. Và tương tự Adaptive amount = 0 thì vray sẽ giữ nguyên để tính toán. Ngoài ra nó còn dựa vào thông số Min Samples (số lượng sample thấp nhất) để tính toán xem cần ban nhiêu Sample là đủ để tính toán bề mặt glossy reflection được sạch sẽ ít noise. Thông số Min Samples như là cột mốc ban đầu để vray làm cơ sở quyết đinh số lượng sample để tính toán reflection, Reflact, ….

Vray setting | Thông số DMC Sampler options 2
VrayMtl của bạn đặt 100 samples (10 subdivs) cho thông số glossy reflection
Vray setting | Thông số DMC Sampler options 1
Ví dụ minh họa về giá trị của thông sô Adaptive amount

Noise threshold

Vray setting | Thông số DMC Sampler options 3
Noise threshold

Nếu setting thiết lập adaptive = 0.5 và vật liệu VrayMtl của bạn đặt 100 samples (10 subdivs) cho thông số glossy reflection Khi render vray sẽ bỏ 50 sample và dựa thêm vào thông số Noise threshold này để rính toán. Nghĩa là vray sẽ so sánh sample mới thêm vào với sample ban đầu nếu sample mới được thêm với có độ chênh lệch noise cao hơn so với thông số Noise threshold thiết lập ở setting thì vray sẽ thêm một sample nữa để tính toán đến khi nó bằng ngưỡng Noise threshold ở thiết lập setting. Nếu quá trình so sánh mà độ chênh lệch noise thấp hơn thông số Noise threshold thì vray không cần thêm sample vào pixel đó nữa và sẽ ngừng tính toán ở pixel đó. Thông số này rất quan trọng nó quyết định đến độ mượt mà của hình ảnh render cuối cùng của bạn và thường lấy trong khoảng 0.005-0.01

Vray setting | Thông số DMC Sampler options 4

Min Samples

Nếu adaptiveness = 1, cho dù nếu bạn thiết lập 100 samples (10 subdivs) cho glossy reflection đi chăng nữa, thì khi Render vray chỉ lấy 1-2 sample để tính toán. Như vậy kết quả render sẽ rất xấu. Để ngăn chặn việc này Min Samples thông số giới hạn số lượng sample tối thiểu ban đầu phải có trên mỗi pixel sau đó mới bắt đầu việc tính toán adaptive có thêm sample hay không.

Vray setting | Thông số DMC Sampler options 5

Global Subdivs samples

Thông số này là sẽ X với giá trị của các thông số subdivision có trong scene để làm sạch kết quả. Các thông số sẽ nhân với Global Subdivs samples là subdivs của bóng do đèn tạo ra, subdivs của reflection glossy hoặc refraction glossy, DOF subdivs… Ví dụ: Nếu subdivs glossy reflection của vật liệu bạn đặt là 10 và Global Subdivs = 2 thì giá trị thực sự của subdivs glossy reflection khi vray tính toán là 20 (10×2), nếu Global Subdivs = 0.2 thì subdivs glossy reflection thực sự chỉ là 2 (10×0.2) Nâng cao giá trị này lên thì bạn sẽ có được hình ảnh render cuối cùng mượt mà, ít noise nhưng bù lại sẽ tăng thời gian render.

Vray setting | Thông số DMC Sampler options 6

Chú ý: Thông số này sẽ tác động theo cấp số nhân lên các subdivs nhỏ nên bạn hãy tinh chỉnh các thông số subdivs cụ thể sẽ tối ưu hơn là tăng Global Subdivs samples để có được kết quả sạch sẽ ít noise

Facebook Comments

1 COMMENT

LEAVE A REPLY